Kolejowy operator logistyczny zmniejsza stratę. Może skończyć rok na plusie!

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

PKP Cargo konsekwentnie zmniejsza stratę netto. Po III kwartale jest już tylko niecałe 5 mln zł na minusie. Rok 2022 może zakończyć nawet z zyskiem.

Kolejowy operator logistyczny zmniejsza stratę. Może skończyć rok na plusie!
Fot. PKP Cargo

PKP Cargo w okresie styczeń-wrzesień zanotowało skonsolidowane przychody na poziomie 3,8 mld zł w porównaniu z 3,1 mld zł w analogicznym okresie 2021 r.

Spółka w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku była na minusie ze stratą netto w wysokości 4,7 mln zł. Była to jednak znaczna poprawa rok do roku. W okresie I-III kwartał 2021 r. strata bowiem wyniosła 153,5 mln zł.

Poprawił się za to znacznie wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) z 392,3 mln zł po trzech kwartałach 2021 r. skoczył do 648,5 mln zł na koniec września 2022 r.

Zmniejszenie straty netto w dużej mierze nastąpiło dzięki wynikom w trzecim kwartale. W okresie lipiec-wrzesień grupa PKP Cargo zanotowała zysk netto w wysokości 37,7 mln zł. A rok wcześniej była to strata rzędu 23,5 mln zł.

Przychody w III kw. były na poziomie 1,36 mld zł wobec 1,09 mld zł rok wcześniej.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2022 r. PKP Cargo przewiozło 12,7 proc. więcej (liczone praca przewozową) rok do roku kruszyw i materiałów budowlanych, 45 proc. więcej paliw płynnych, 13,2 proc. więcej paliw stałych (głównie węgla kamiennego) i 2,5 proc. więcej metali i rud. Spadły za to przewozy intermodalne (o 13 proc.) i transport produktów chemicznych (o 10 proc.)

Grupa ma ambitny plan aby na koniec roku wyjść przynajmniej na zero.

„Na koniec roku będziemy się starali osiągnąć wynik „zero-plus”. Chcielibyśmy, mamy ambicję, ten wynik dowieźć do końca roku” – powiedział Dariusz Szeliga, prezes PKP Cargo, cytowany podczas konferencji prasowej.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem cargo w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty