Adatvédelem

Az új adatvédelmi irányelvek megtekintése ->
 1. Adatvédelmi nyilatkozat
  1. E melléklet szabályozza a 53-146 Wrocławban, Racławicka utca 2-4, lengyelországi székhelyű, a wroclawi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság VI Közgazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000720763 szám alatt bejegyzett, 8942764658 ADÓSZÁMÚ, 932920615 Statisztikai Számjelű (REGON), teljes egészében befizetett 104.500,00 PLN alaptőkéjű Trans.info Sp. z o.o. (a továbbiakban: Rendszergazda) cég, valamint ezen cég alvállalkozói és leányvállalatai adatvédelmi politikáját a Felhasználók személyes adatait, illetve a Felhasználók üzleti titoknak minősülő adatait illetően.
  2. Ez a szabályzat a Trans.info internetes portálra vonatkozik (beleértve a Transplace-t). Nem terjed ki harmadik felek honlapjaira és szolgáltatásaira, melyek e fent említett honlapon elhelyezett linkek segítségével érhetők el.
 2. Az összegyűjtött adatok
  1. Ahhoz, hogy Ön igénybe tudja venni a Szolgáltatást, egy fiókot kell létrehoznia, és be kell jelentkeznie.
  2. A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia: kereszt- és vezetéknév, e-mail cím és meg lehet adni további adatokat, például a preferenciáit, képesítéseit, munkahelyét és beosztását illető adatokat, illetve fényképeket is fel lehet tölteni. Az adatokat passzívan is gyűjtjük, azaz a honlap működése által (pl. IP-cím, a felbontás, a lokalizáció, a böngésző típusa).
  3. Az elérhetőségi adatok kizárólag a következő célokra kerülnek felhasználásra:
   1. a Szolgáltatás használata,
   2. válaszszolgáltatás a kérdésre/panaszra
   3. a Felhasználók közötti kapcsolat létesítése pl. eszmecsere keretében a fórumon vagy észrevételek formájában
   4. hírlevelünk disztribúciója céljából, pl. a Szolgáltatás (funkcionalitások) vagy a Szabályzat módosításairól, az ágazat legfontosabb adatgyűjteménye stb. kapcsolatban
   5. tájékoztatást adni a terméket illetően, ha Felhasználó megfelelő érdeklődést mutat
  4. Az összegyűjtött személyes adatokat a Rendszergazda arra is használhatja, hogy a Felhasználónak, az ő kifejezett hozzájárulásával, információk küldjön a jelenlegi és jövőbeni termékeket és szolgáltatásokat illetően. Ezek az információk a Szolgáltatás honlapján vagy e-mailen keresztül kerülnek átadásra tájékoztató kampányok és reklám formájában. A Felhasználónak joga van leiratkozni ilyenfajta információk fogadásáról, egy üzenetet küldve az info@trans.eu e-mail címre (vagyis a kereskedelmi információszolgáltatáshoz való hozzájárulás visszavonása).
  5. Miután Ön visszavonta hozzájárulását a kereskedelmi információszolgáltatáshoz, Önnek, mint Felhasználónak, továbbra is küldhetünk információkat hírlevelek formájában, a szoftverben vagy a Szabályzatban történt módosításokat illetően.
 3. Az adatok harmadik felekkel történő megosztása
  1. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Felhasználó személyes adatait átadhassuk a Rendszergazda érdekeltségébe tartozó intézményeknek és leányvállalatainak, illetve alvállalkozóinak, az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés végrehajtásához szükséges mértékben. A Rendszergazda megfelelő gondossággal kezeli az adatátvitelt, megfelelő intézkedésekkel és biztosítékokkal akadályozva meg illetéktelen személyek az adatokhoz való hozzáférését (többek között SSL, titkosított csatorna).
  2. A Felhasználó hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg személyes adatait harmadik féllel, kivéve azon eseteket, amelyeknél az adatátadás erre felhatalmazott intézmények jogszabályszerű felszólítására történik (beleértve a bűnüldöző szerveket és az igazságszolgáltatást).
 4. Az adatok az Európai Közösségen kívülre történő átadása
  1. A Felhasználónak joga van betekinteni, illetve helyesbíteni a személyes adatait, illetve visszavonni a személyes adatai használatára vonatkozó beleegyezését. A Felhasználó írásbeli kérelmének és egy dokumentumnak – amely igazolja a Felhasználó személyazonosságát – a kézhezvételét követően a Rendszergazda kijavítja, illetve törli a Felhasználó személyes adatait az adatbázisból. A Rendszergazda megtesz minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy megfeleljen a személyes adatok eltávolítására irányuló felhasználói kéréseknek, kivéve, ha ezen adatok megőrzése jogszabályi követelmény, illetve a törvénnyel egyező üzleti célokat szolgál. A Rendszergazda lehetővé teszi a legtöbb személyes adat kijavítását a Trans Szolgáltatásokon belül kínált funkciók segítségével (pl. a fiók önállóan, illetve egy tanácsadó segítségével történő szerkesztésével).
 5. Cookie fájlok
  1. A rendszergazda az úgynevezett „cookie” fájlokat a Felhasználók látogatásainak nyomonkövetésére használja, hogy meg tudja figyelni a Felhasználók preferenciáit, pl. a cikkek témáját illetve a Szolgáltatás használatát illetően. Mivel a böngészőben le lehet tiltani a cookie fájlokat, ez akadályozhatja, hogy Ön élvezni tudja a Szolgáltatás adta összes lehetőséget
 6. A Google Analytics adatai
  1. A Rendszergazda honlapjának forgalmát a Google Analytics elemző rendszer felügyeli, melynek célja, hogy adatokat gyűjtsön a honlap használati módjáról és népszerűségéről. Ezek az adatok a következőket tartalmazzák: az Ön böngészőjének típusa vagy az IP-címe, s ezen adatokat sohasem adjuk át harmadik félnek.
 7. Biztonság
  1. A biztonság biztosítása érdekében a Rendszergazda:
   1. SSL titkosítást használ,
   2. a fiókhoz történő hozzáférést csak a helyes felhasználónév és jelszó megadását követően teszi lehetővé (ajánlatos olyan jelszavakat állítani be, melyek min. 6 karakter hosszúak, és kis- illetve nagybetűket, számokat és speciális karaktereket tartalmaznak), amelyek titkokban történő tartására a Felhasználó köteles,
   3. Ellenőrzi az adatok gyűjtési, tárolási és feldolgozási módszereit, beleértve a fizikai védelmi intézkedéseket, melyek megakadályozzák a rendszerhez történő illetéktelen hozzáférést
   4. Csak azon alkalmazottak, üzleti partnerek és ügynökök számára biztosít hozzáférést a személyes adatokhoz, akiknek szükségük van az ezekhez való hozzáférésre annak érdekében, hogy feldolgozzák azokat a Rendszergazda követelményeinek megfelelően. Ezen túlmenően, a megállapodás alapján szigorú titoktartásra kötelezettek, s ezen kötelezettség be nem tartása esetén szembesülniük kell a következményekkel, beleértve az együttműködés befejezését.
 8. Az adatok az Európai Közösségen kívülre történő átadása
  1. A honlap használatával, illetve a termékek vagy a szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó belelegyezését adja, hogy személyes adatait a Rendszergazda az Európai Közösségen kívülre adhassa át ezen adatok a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően történő feldolgozása érdekében.
 9. Az adatokhoz való hozzáférés
  1. A Felhasználónak joga van betekinteni, illetve helyesbíteni a személyes adatait, illetve visszavonni a személyes adatai használatára vonatkozó beleegyezését. A Felhasználó írásbeli kérelmének és egy dokumentumnak – amely igazolja a Felhasználó személyazonosságát – a kézhezvételét követően a Rendszergazda kijavítja, illetve törli a Felhasználó személyes adatait az adatbázisból. A Rendszergazda megtesz minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy megfeleljen a személyes adatok eltávolítására irányuló felhasználói kéréseknek, kivéve, ha ezen adatok megőrzése jogszabályi követelmény, illetve a törvénnyel egyező üzleti célokat szolgál. A Rendszergazda lehetővé teszi a legtöbb személyes adat kijavítását a Trans Szolgáltatásokon belül kínált funkciók segítségével (pl. a fiók önállóan, illetve egy tanácsadó segítségével történő szerkesztésével).
 10. Kiegészítő információk
  1. Ha Önnek kérdése, illetve észrevétele van az Adatvédelmi Szabályzatot illetően, kérjük lépjen kapcsolatba a Rendszergazdával: Trans.info Sp. z o.o. , 53-146 Wrocławban, Racławicka utca 2-4, Lengyelország email info@trans.eu.