A Trans.Info/TransPlace Szabályzata

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. Definíciók
   1. A TRANS.EU RENDSZER ELŐFIZETŐJE – a Trans.eu Rendszerben regisztrált, származtatott fiók Felhasználója, akinek a fiókja az adott pillanatban engedélyezve van valamint ki lett fizetve.
   2. FÓRUM – vitafórum, mely teljes mértékben rendelkezésre áll a bejelentkezést követően a 2.1 pont rendelkezéseinek megfelelően.
   3. VENDÉG – a Szolgáltatásba be nem jelentkezett személy, aki korlátozott módon tudja igénybe venni a 2.1 pont rendelkezéseinek megfelelően.
   4. TRANSPLACE/TRANS.INFO – a továbbiakban SZOLGÁLTATÁS – információs szolgáltatás, amely lehetővé teszi a legfontosabb, aktuális iparági hírekhez és eseményekhez való hozzáférést, és a szükséges információt kikeresését a cikkekben és a fórumon belül.
   5. TRANS.EU – internetes információs – szolgáltató platform, mely az árufuvarozási iparágnak van szentelve, s mely a www.trans.eu honlapon valamint más, kapcsolódó címeken található, beleértve az egyéb szolgáltatásokat, információt és dokumentumot, az Üzleti csevegőt, a Jármű és Rakomány Börzét a beépített térképekkel együtt.
   6. ZÁRT TÉMA – a csak Trans.eu Rendszer Előfizetői számára elérhető téma a fórumon
   7. JOGOSULTSÁGOK – a Felhasználói Profil lapon vannak felsorolva, s ezek teszik lehetővé a Felhasználó számára, hogy meghatározza, mely, az általa közzétett adatokhoz férhetnek hozzá harmadik felek.
   8. FELHASZNÁLÓ – egy olyan személy, aki a jelen Szabályzat 2.2-es pontjának megfelelően Fiókot létesített a Szolgáltatásban.
   9. RENDSZERGAZDA – Trans.info Sp. z o.o. korlátozott felelősségű társaság, melynek székhelye 53-146 Wrocławban, Racławicka utca 4-2, Lengyelország, a wroclawi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság VI Közgazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000720763 szám alatt bejegyzett, 8942764658 ADÓSZÁMÚ, 932920615 Statisztikai Számjelű (REGON), teljes egészében befizetett 104.500,00 PLN alaptőkéjű cég.
 2. REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
  1. A Szolgáltatást a következő személyek vehetik igénybe:
   1. Felhasználó – a következő tartományban:
    1. a Szolgáltatás keretén belül elérhető tartalom, különösképpen a cikkek és egyéb kiadványok böngészése,
    2. a fórum megtekintése és viták folytatásának lehetősége, a 3. pontnak megfelelően, kivéve a Zárt Témákat,
    3. a Szolgáltatáson kívülről származó tartalmak megosztása (beleértve a cikkeket, képeket, audiovizuális műveket) – miután ez a lehetőség elérhető lesz
   2. a Trans.eu Rendszer Előfizetői – a teljes körű – vagyis a Szolgáltatás összes adatához és funkcionalitásához való hozzáféréssel, különösképpen a FÓRUM Zárt Témáihoz való hozzáféréssel, a fiók aktiválásával, mely a Szolgáltatásba a TransID és a Trans Csevegőhöz való felhasználónév és jelszó segítségével illetve a Trans Csevegőbe automatikus bejelentkezéssel történő első alkalommal történő bejelentkezés során történik,
   3. VENDÉGEK – alapvető szinten – csak a kiadványok tartalmához való hozzáféréssel
  2. A Szolgáltatásban való fiók regisztráció a következőképpen lehetséges:
  3. Első bejelentkezés a Szolgáltatásba az egyéb szolgáltatásokbeli fiók segítségével, pl. Trans.eu Rendszerbeli fiók, közösségi oldalbeli fiók pl. Facebook, Google+ és egyéb olyan fiókok, melyek integrálva lesznek a Szolgáltatással,
  4. valamint hozzájárulás a fiók regisztrációjához és az alapvető adatok importálásához a fent említett oldalakról,
  5. a Szolgáltatás főoldalán elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével.
  6. Minden következő bejelentkezés a felhasználónév (e-mail/TransID mint felhasználónév) és a jelszó segítségével történik majd, illetve automatikus bejelentkezés útján, a 2.2-es a) pontban leírt integrált rendszereknél.
  7. Egy másik felhasználó megszemélyesítése/ új fiók létrehozása egy már előzőleg letiltott felhasználó által a Szabályzat megszegését jelenti, s a fiók letiltását eredményezheti.
  8. A Szolgáltatás használata során a Felhasználó/Vendég/Előfizető nem jogosult:
   1. -a Rendszergazda által nem jóváhagyott, üzleti jellegű üzenetek, cikkek és egyéb kommunikáció közzétételére,
   2. -az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény 10. cikke által nem kívánt kereskedelmi tájékoztatásnak minősülő információ közzétételére (különösen spam formájában),
   3. -a távközlési törvény 172 cikke értelmében direkt marketing célokra használni a Szolgáltatást,
   4. -névtelen, kéretlen (azaz spam) üzenetek tömegesen történő küldésére, függetlenül ezek tartalmától,
   5. -a Szolgáltatás tartalmának és más felhasználók adatainak gyűjtésére, és a Szolgáltatáshoz automatizált eszközök segítségével történő hozzáférésre (pl. gyűjtőbotok, robotok, pókok, vagy másoló programok),
   6. -többszintes, illegális marketing, pl. pénzügyi piramisjáték folytatására,
   7. -vírusok és más rosszindulatú kódok terjesztésére,
   8. -mások bejelentkezési adatainak elcsalására illetve egy más személyhez tartozó fiókhoz való hozzáférés megszerzésére,
   9. -a Szolgáltatás oly módon történő használatára, mely sérti más felhasználók és a Rendszergazda jogait és személyiségi jogait (különösképpen: személyeségi jogokat, olyanokat mint: az arculat, a méltóság, a jó hírnév),
   10. -minden olyanféle művelet végrehajtására, mely képes a Szolgáltatást kikapcsolni, túlterhelni vagy korlátozni a megfelelő működését és megjelenését, mint például a műveletakadályozó támadás, oldalak kivetítésének vagy más funkciók zavarása,
   11. -megsérteni a Fórumra vonatkozó (3. pont) rendelkezéseket, különösen a Szolgáltatás honlapján közzétett megjegyzések és tartalom tekintetében.
 3. FÓRUM
  1. A Szolgáltatásba való bejelentkezést követően a Fórum lehetővé teszi a felhasználók számára a szabad eszmecserét és nézetnyilvánítást, ez azonban a mások jogainak és a jogszabályoknak a tiszteletben tartásával kell hogy történjen. A Fórum nyitott, ami azt jelenti, hogy egy Felhasználó bejegyzései minden más Felhasználó számára elérhetők, kivéve a Zárt Témák korlátozásait. A Vendégek csak korlátozott módon férhetnek hozzá a Fórumhoz: vagyis nem olvashatják a hozzászólások tartalmát illetve ők maguk sem szólhatnak hozzá az adott témához, amíg nem regisztrálnak a Szolgáltatásban.
  2. A Fórum elveinek betartását a Rendszergazda által kinevezett Moderátor felügyeli, aki a következő jogosultságokkal rendelkezik:
   1. joga van a Hozzászólások/témák áthelyezéséhez a megfelelő részbe/témába ezek helytelen elhelyezése esetén,
   2. joga van eltávolítani illetve szerkeszteni a Tartalmat, ha ezeket jogszabályba ütközőnek ismeri el egy bejelentést követően, a 2002. július 18-i, az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény (2002-es Lengyel Közlöny, 144 száma, 1204 poz. a későbbi módosításokkal) 14 és 15 cikkének megfelelően,
   3. a viták rendezésére,
   4. szankciókat alkalmazhat a felhasználóval szemben, letiltva a felhasználó Fórumhoz való hozzáférését egy fix időszakra: 24 órára, 7 napra vagy véglegesen, a rendeletek és a Szabályzat ismétlődő megsértése esetén. A kihágások Moderátorhoz való bejelentési és a Moderátor általi kivizsgálási módját a 4.3 és az azt követő alábbi pontok tartalmazzák.
  3. A Fórumon közzétett tartalmak jól megszerkesztettek kell hogy legyenek, olyan mértékben, hogy a bennük foglalt információk világosak és jól olvashatók legyenek, s ezeket a megfelelő részben/témában kell közzétenni.
  4. Más egyénekre vonatkozó véleményeket csak egy zárt Témában lehet közzétenni a ‚Vélemények az üzleti partnerekről’ részben, ahol is egy adott vállalkozóval való együttműködést ajánlani lehet illetve arról lebeszélni lehet, feltéve, hogy a bejegyzés elhelyezésének pillanatában:
   1. az adott egyén a Trans Börze jogosult Felhasználója,
   2. az állítások nem sértik a törvényt vagy a jó erkölcsöt és valósághűek,
   3. a tranzakció, amelyre az esetleges vélemény vonatkozik, a Trans.eu Rendszeren belül lett megkötve (vagyis az „Ajánlat elfogadása” által)
  5. Ennek a Szolgáltatásnak a keretében, és különösképpen a Fórumon, tilos közzétenni:
   1. az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény értelmében kereskedelmi információnak minősülő információkat (beleértve a reklámot, promóciós anyagokat, PR bejegyzéseket, stb.), és egyéb, kereskedelmi jellegű tartalmakat, a Rendszergazda előzetes írásos (érvénytelenség terhe mellett) hozzájárulása nélkül,
   2. olyan témákat, melyek adóslistát tartalmaznak, ugyanis ez sérti a gazdasági információk közzététel szóló törvényt (Lengy.Közl.03.50.424), valamint a tisztességtelen verseny leküzdéséről szóló törvényt (a fent említett törvény 14 és 26 cikkét).
   3. regulationsContent.forum.forumText16
   4. a Trans csevegőn végzett eszmecsere idézeteit, másolatait és egyéb olyan levelezés részeit, melyek sértik a levéltitkot,
   5. harmadik felek személyes adatait (ami egy sor információt is jelenthet, melyek elegendők egy konkrét személy azonosításához pl. kereszt- és vezetéknév, monogramok a cég feltüntetésével, fotók, TransID, felhasználónév) ezek írásos hozzájárulása nélkül,
   6. tilos az elvben valótlan állítások használata, pl. olyan általánosságoké, mint pl: „A cég nem fizet”, „csaló/tolvaj” (ha nem áll rendelkezésére bűncselekményt bizonyító büntetőítélet)
   7. a lengyel és a nemzetközi jogszabályokba ütköző illegális tartalmakat, pl. pornográf, kábítószerekre vonatkozó, faji, vallási, etnikai, stb. gyűlöletre uszító, valamint fasiszta, vulgáris, erőszakos, káromkodást tartalmazó, szerzői jogokat, vagy mások jogait sértő, stb. tartalmakat.
   8. széles körben erkölcsileg kifogásolhatónak, szociálisan helytelennek ítélt, és a netikett szabályait sértő tartalmakat. Az általánosan elfogadott netikett szabályok között a következők is találhatók:
    1. spam tilalom (pl. kéretlen/nemkívánatos oldalakra irányító linkek küldése)
    2. – túlzott keresztes-bejegyzések elhelyezése (ugyanazon bejegyzések több témában egyidejűleg történő elhelyezése)
    3. – flood tilalom (párhuzamos írásjelek, betűk, számok, hangulatjelek)
    4. – trollozási tilalom (szándékos cselekvés, melynek célja a mások sértegetése/nevetségessé tétele vitaindítás felhasználására)
    5. – olyan emberek zavarásának tilalma, akik ezt nem kívánják
   9. kérdés vagy problémák felhelyezése azzal a kéréssel, hogy a válasz egy e-mail címre vagy más, személyes kommunikációs eszközre legyen elküldve. A Fórum a nagyközönségnek szánt információcserét támogatja és célja az összes Fórum Felhasználó és az internet felhasználók segítése.
 4. HARMADIK FELEK JOGAINAK VÉDELME ÉS TARTALMAK KÖZZÉTÉTELE
  1. Figyelemben tartva a 3 pontban foglaltakat, a Szolgáltatás használata során tilos olyan tartalmak közzététele illetve olyan cselekvések elvégzése, melyek sértik más személyek jogait, illetve más módon jogszabályba ütköznek (ez különösen vonatkozik a személyes adatok, a személyeségi jogok és a szellemi tulajdonjogok védelmére).
  2. A Rendszergazdának joga van bármilyen, a Felhasználó által a Szolgáltatáson belül közzétett tartalom vagy információ eltávolítására, mely a Szabályzatba ütköző, vagy ellentétben áll az általánosan alkalmazandó jogszabályokkal.
  3. Ha a Felhasználó olyan tartalmakat észlel, amelyek sértik a jogait, akkor köteles jelenteni ezt a Rendszergazdának (az adatok jogellenességéről szóló hivatalos értesítés illetve hiteles üzenet formájában). Ezt a bejelentést a Rendszergazda haladék nélkül megvizsgálja, s ha arra a következtetésre jut, hogy az azonosított adatok jogellenesek, akkor ezeket a Rendszergazda eltávolítja illetve a Rendszergazda felszólítására a Felhasználó ezeket módosítja, ugyanakkor a bizonyítási kötelezettség a bejegyzés jogtalanságát illetően a Felhasználókat terheli.
  4. Többszörös, ismétlődő jogsértések esetén, különösképpen a szellemi tulajdonjogok (pl. a szerzői jogok védelme, illetve a védjegy jogok megsértése) megsértése esetén a Rendszergazda letilthatja a Felhasználó fiókját.
  5. Abban az esetben, ha Ön információkat gyűjt a Felhasználókról, Ön köteles: megszerezni a hozzájárulásukat, felvilágosítani őket arról, hogy egy Felhasználó (nem pedig a Rendszergazda) gyűjti az adatokat, közzétenni az adatvédelmi politikát, mely tartalmazza a begyűjtött információkra vonatkozó adatokat valamint ezek felhasználási módját.
  6. Tilos közzétenni a Szolgáltatás honlapján más személyek személyi igazolványait és egyéb bizalmas, pénzügyi jellegű információkat.
  7. Tilos a Rendszergazda szellemi tulajdonjogait képező védjegyek és művek, illetve egyéb elemek és a megtévesztően hasonló elemek használata, kivéve azokat az eseteket, amikor azok használatára a Rendszergazda beleegyezését adta.
 5. A FIÓK BIZTONSÁGA ÉS AZ ADATVÉDELEM
  1. Tilos valótlan személyes adatokat adni meg a Szolgáltatás használata során, valamint más személy fiókjának létrehozása az adott másik személy engedélye nélkül.
  2. Egy Felhasználó csak egy személyes fiókot hozhat létre.
  3. Ha a Felhasználó fiókja letiltásra kerül, a Felhasználónak nincs joga egy másik Fiókot létrehozni.
  4. A Felhasználó köteles gondoskodni az adatok megbízhatóságáról és időszerűségéről.
  5. Tilos a jelszó másokkal történő megosztása, tilos a harmadik személyek számára hozzáférés biztosítása saját fiókhoz, és más olyan tevékenységek végzése, melyek a fiók biztonságának csökkenését eredményezhetik, valamint tilos a fiók más személyre történő átruházása.
  6. Amennyiben a Felhasználó egy olyan felhasználói név vagy fiók illetve honlap azonosító adat mellett dönt, mely külön jogszabályok következtében más személyt illet meg, a Rendszergazda fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa, illetve elvegye az adott nevet illetve egyéb azonosító adatot, ha erre szükséges lesz.
  7. A felhasználó birtokolja az összes, a Szolgáltatáson belül saját maga által közzétett tartalmat és információkat, és meghatározhatja az ezekhez való hozzáférést a Jogosultságokon keresztül (elérhető a Beállítások lapon), a 4 pont rendelkezéseinek figyelembevételével.
  8. Abban az esetben, amikor a Felhasználó által közzétett tartalmak a szellemi tulajdonjogok védelmét élvezik, például cikkek, fotók és videók, a Felhasználó, aki közzétette azokat a Szolgáltatásban, hozzájárul ezek bármilyen formában történő terjesztéséhez (beleértve az Internetet) és e tekintetben a Rendszergazdát nem kizárólagos, átruházható, ideértve a további licencadás jogát, ingyenes, területileg és időben korlátlan licenccel ruházza fel, amelyben felhatalmazza az összes, a szellemi tulajdonjogok védelmét élvező, általa közéttett tartalmak használatára. Ez a licenc nem hunyik ki a szellemi tulajdonjogok védelmét élvező tartalom illetve a felhasználói fiók eltávolítását követően. A licenc magában foglalja különösképpen az alábbi módon történő használatot: másolás, közzététel, terjesztés, lefordítás és módosítások végzése.
  9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy annak ellenére, hogy a fiókja vagy bizonyos adatok eltávolításra került, a törölt adatok adatmentési másolata tárolható ésszerű időn belül (de nem kerül megosztásra másokkal), és hogy újrahasznosítás eredményeként az interneten marad, ami más felek felelősségét vonja maga után (pl. Google).
  10. A Felhasználó beleegyezését adja, hogy a Szolgáltatásra vonatkozó véleménye és a Szolgáltatásra vonatkozó egyéb javaslatai fel legyenek használva, azonban ezek átadására ingyen kerül sor, valamint a Felhasználó ötletének felhasználása nem képezheti alapját bármilyen kifizetési igénynek is az ő részéről.
 6. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
  1. A Szolgáltatásbeli adatok Rendszergazdája a Trans.info Sp. z o.o. korlátozott felelősségű társaság, melynek székhelye 53-146 Wrocławban, Racławicka utca 2-4, Lengyelország, bejegyezve a wroclawi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság VI Közgazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000720763 szám alatt, 104.500,00 PLN összegű alaptőkéje teljes egészében befizetett, ADÓSZÁMA 894-27-64-658, Statisztikai Számjele (REGON) 932920615.
  2. Az adatok gyűjtésének és feldolgozásának célja a Szolgáltatás használata. Az adatok átadására önkéntesen kerül sor, és az adatok feldolgozására vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi Szabályzat határozza meg, mely a http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html honlapon érhető el. A Felhasználó hozzáférési jogosultsággal bír a megadott adatokhoz, joga van ezeket kijavítani, illetve eltávolításukat kérelmezni.
 7. SZABÁLYSZEGÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK
  1. A Rendszergazdának joga van letiltani a Felhasználó fiókját a Szolgáltatáson belül, amennyiben a Felhasználó nem tartja be jelen Szabályzat rendelkezéseit, és különösképpen abban az esetben, amikor is egynél több fiókot létesít ugyanazon természetes személy számára.
 8. FELELŐSSÉG
  1. Az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény (Lengy.Közl.2002.144.1204) 14 és 15 cikkének megfelelően a Rendszergazda nem felelős a Felhasználók által közzétett tartalmakért.
  2. A Rendszergazda nem tehető felelőssé a Szolgáltatás működésében fellépő zavarokért, ha ezeket vis maior, hardver meghibásodás, a szerver és az adatbázis túlterhelése okozta.
  3. A Rendszergazda mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a Szolgáltatás folyamatos működését, azonban nem tudja garantálni, hogy a Szolgáltatás folyamatos módon rendelkezésre fog állni. A Rendszergazda megtesz minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy a Szolgáltatás rendelkezésre álljon az év legalább 90% -ában.
  4. A Rendszergazda kizárólag szándékosságból eredő károkért tehető felelőssé.
 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosíthassa. A módosítások a Szabályzat a trans.info/regulations honlapon történő közzététel napjától lépnek életbe.