Trans.info » Komunikaty drogowe » Ograniczenia na A4

Komunikat o stanie dróg

A4
 
Ograniczenia na A4
Miejsce utrudnienia: DKA4 Droga dojazdowa do Przejścia Granicznego w Korczowej (podkarpackie). Na drodze dojazdowej D-60 kolejka samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski.
Utrudnienie znajduje się na 667.5 km; długość utrudnienia 1.4 km.
   PL Ważne do: 2017-02-18 12:00 (Komunikat nieaktualny)
Zgłoś utrudnienie

Komunikat został dodany. Oczekuje na akceptacje moderadotara.


Inne komunikaty z regionu

A4
 
Miejsce utrudnienia: DKA4 Węzeł Kraków Tyniec (małopolskie). Awaryjna wymiana uszkodzonej dylatacji. Zajęty prawy pas ruchu jezdni w kierunku Rzeszowa. Utrudnienie znajduje się na 409 km; długość utrudnienia 0.3 km.
   PL Ważne do: 2017-04-29
A4
 
Miejsce utrudnienia: DKA4 Węzeł Kraków Wieliczka - Węzeł Targowisko (małopolskie). W zależności od miejsca prowadzonych robót zwężenie lewo lub prawostronne na jezdni lewej tj. w kierunku Katowic i na jezdni prawej w kierunku Rzeszowa. Ograniczenie prędkości w rejonie robót do 80 km/h. Utrudnienie znajduje się na 425.3 km; długość utrudnienia 19.5 km.
   PL Ważne do: 2017-04-30
A4
 
Miejsce utrudnienia: DKA4 w. Kraków Bieżanów - w. Targowisko (małopolskie). Roboty drogowe polegające na przebudowie odcinka autostrady A4 w miejscu poboru opłat w miejscowości Staniątki pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów a węzełem Targowisko. Ruch z autostrady A4 zostanie wprowadzony na przygotowany objazd (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu szerokości 3,5m każdy z pasem dzielącym szerokosci 2m) poprzez teren placu poboru opłat. Utrudnienie znajduje się na 436.5 km; długość utrudnienia 1 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h; Wprowadzono ruch dwukierunkowy na drodze dwujezdniowej;
   PL Ważne do: 2017-05-04
A4
 
Miejsce utrudnienia: DKA4 Stobierna - Rzeszów (podkarpackie). Budowa drogi ekspresowej S19. Ograniczenie prękośći do 50 km/h. Roboty oznakowane znakami tymczasowymi. Utrudnienie znajduje się na 536.3 km; długość utrudnienia 0.2 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-05-31
A4
 
Miejsce utrudnienia: DKA4 Węzeł Opole Płd.- Węzeł Krapkowice. (opolskie). Roboty związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na jezdni południowej na odcinku: węzeł Opole Płd. - węzeł Krapkowice (wraz z węzłem Krapkowice). Nastąpiło przełożenie ruchu z jezdni południowej na jezdnie północną (odc. 249+260 km do 256+740 km). Ponadto dla ruchu częściowo wyłączony jest węzeł Krapkowice- zamknięte zostały łącznice południowe węzła. Brak możliwości zjazdu z A-4 na wężle Krapkowice dla jadących z kierunku Wrocławia. Brak możliwości wjazdu na A-4 na węźle Krapkowice dla jadących w kierunku Katowic. Ruch odbywa się jezdnią północną dwukierunkowowo przy ograniczonej prędkości do 80 km/godz. Utrudnienia występują przez całą dobę. Utrudnienie znajduje się na 249.3 km; długość utrudnienia 7.5 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h; Wprowadzono ruch dwukierunkowy na drodze dwujezdniowej;
   PL Ważne do: 2017-06-08
A4
 
Miejsce utrudnienia: DKA4 Złotoryja - Legnica (dolnośląskie). budowa łącznic dla obiektów mostowych S3 Utrudnienie znajduje się na 85.5 km; długość utrudnienia 2.2 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h;
   PL Ważne do: 2017-06-30
A4
 
Miejsce utrudnienia: DKA4 Legnica - Złotoryja (dolnośląskie). budowa łącznic dla obiektów mostowych S3 Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h;
   PL Ważne do: 2017-06-30
A4
 
Miejsce utrudnienia: DKA4 Węzeł Brzeg - Węzeł Opole Zachód (opolskie). Roboty związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku Węzeł Brzeg - Węzeł Opole Zachód na jezdni w kierunku Katowic. W miejscu prowadzonych robót wyłączony z ruchu odcinek jezdni w kierunku Katowic. Ruch odbywa się jezdnią północną w kierunku Wrocławia dwukierunkowo ( po jednym pasie ruchu dla jednego kierunku) przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz Utrudnienia występować będą przez całą dobę. Utrudnienie znajduje się na 202.5 km; długość utrudnienia 11 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h; Wprowadzono ruch dwukierunkowy na drodze dwujezdniowej;
   PL Ważne do: 2020-07-12
79
 
Miejsce utrudnienia: DK79 Zwoleń - Lipsko (m. Dąbrowa) (mazowieckie). W razie potrzeby ruch kierowany ręcznie Utrudnienie znajduje się na 123.8 km; długość utrudnienia 0.4 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h; Obowiązuje ruch wahadłowy;
   PL Ważne do: 2017-04-29
77
 
Miejsce utrudnienia: DK77 Skołoszów - Przemyśl (podkarpackie). Zmiana stałej organizacji ruchu. Utrudnienie znajduje się na 130.4 km; długość utrudnienia 0.6 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-04-29
77
 
Miejsce utrudnienia: DK77 DK77 odc. Kopki - Nowa Sarzyna (podkarpackie). DK 77 odc. Kopki - Nowa Sarzyna. Prace utrzymaniowe związane ze ścinką poboczy gruntowych. Roboty postępujące. Utrudnienie znajduje się na 76.3 km; długość utrudnienia 2.7 km.
   PL Ważne do: 2017-04-29
79
 
Miejsce utrudnienia: DK79 Zwoleń - Lipsko (Drezno) (mazowieckie). Ruch kierowany ręcznie Utrudnienie znajduje się na 126.9 km; długość utrudnienia 0.2 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h; Obowiązuje ruch wahadłowy;
   PL Ważne do: 2017-04-29
48
 
Miejsce utrudnienia: DK48 m. Kozienice (mazowieckie). Sprzątanie pasa drogowego po wycince drzew Utrudnienie znajduje się na 124.7 km; długość utrudnienia 1.6 km. Obowiązuje ruch wahadłowy;
   PL Ważne do: 2017-04-29
79
 
Miejsce utrudnienia: DK79 Góra Kalwaria - Zwoleń (Mniszew - Zwoleń) (mazowieckie). Sprzątanie pasa drogowego po wycince drzew Utrudnienie znajduje się na 43 km; długość utrudnienia 37.5 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h; Obowiązuje ruch wahadłowy;
   PL Ważne do: 2017-04-29
76
 
Miejsce utrudnienia: DK76 m.Garwolin (mazowieckie). Utrudnienie znajduje się na 20.5 km; długość utrudnienia 0.6 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h; Obowiązuje ruch wahadłowy;
   PL Ważne do: 2017-04-29