Trans.info » Komunikaty drogowe » Roboty drogowe na drodze 77

Komunikat o stanie dróg

77
 
Roboty drogowe na drodze 77
Miejsce utrudnienia: DK77 Skołoszów - Przemyśl (podkarpackie). Zmiana stałej organizacji ruchu.
Utrudnienie znajduje się na 130.4 km; długość utrudnienia 0.6 km.
Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-02-28 (Komunikat nieaktualny)
Zgłoś utrudnienie

Komunikat został dodany. Oczekuje na akceptacje moderadotara.


Inne komunikaty z regionu

77
 
Miejsce utrudnienia: DK77 msc. Rudnik nad Sanem (podkarpackie). Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim na odcinku Rudnik - Kopki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Budowa chodnika wraz z elementami odwodnienia oraz poszerzeniami na odcinku od km 71+100 do km 71+940 strona prawa. Roboty prowadzony przy krawędzi jezdni. Zawężenie jezdni do szer. 5,50m wydzielone tablicami kierującymi U-21b. Utrudnienie znajduje się na 71.1 km; długość utrudnienia 0.8 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-09-14
77
 
Miejsce utrudnienia: DK77 msc. Chałupki (podkarpackie). Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim na odcinku Rudnik - Kopki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Budowa chodnika wraz z elementami odwodnienia oraz poszerzeniami na odcinku od km 73+470 do km 74+200 strona prawa. Roboty prowadzony przy krawędzi jezdni. Zawężenie jezdni do szer. 5,50m wydzielone tablicami kierującymi U-21b. Utrudnienie znajduje się na 73.5 km; długość utrudnienia 0.7 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-09-14
77
 
Miejsce utrudnienia: DK77 Leżajsk - Jarosław (podkarpackie). W m. Pełkinie budowa chodnika i zatok autobusowych . Możliwość chwilowego ręcznego kierowania ruchem . Utrudnienie znajduje się na 122 km; długość utrudnienia 3.7 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-07-22
77
 
Miejsce utrudnienia: DK77 Zaleszany - Zbydniów (podkarpackie). Budowa chodnika odc. Zaleszany - Zbydniów po stronie prawej DK77 za rowem przydrożnym (km 35+479 do km 36+314), oraz przy krawędzi DK77 (od km 36+314 do km 36+523) Roboty oznakowane znakami A-14, oraz dodatkowo U12b - podczas budowy chodnika przy krawędzi drogi. Utrudnienie znajduje się na 35.5 km; długość utrudnienia 1 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-06-30
77
 
Miejsce utrudnienia: DK77 Zbydniów - Turbia (podkarpackie). Budowa chodnika po stronie lewej DK, poza rowem przydrożnym. Podczas rozładunku materiałów ruch odbywa się wahadłowo - kierowanie ruchem ręczne. Utrudnienie znajduje się na 38.3 km; długość utrudnienia 2.5 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-06-30
77
 
Miejsce utrudnienia: DK77 DK77 odc. Turbia - Agatówka (podkarpackie). Budowa chodnika po stronie lewej drogi krajowej Nr 77- poza rowem przydrożnym (od km 41+927 do km 43+053) oraz po prawej stronie drogi krajowej Nr 77- przy krawędzi drogi (od km 43+206 do km 43+319). Teren robót podczas budowy chodnika przy krawędzi drogi oznakowany znakami A14+A12b/c, B25+B33(50km/h), strefa robót wygrodzona tablicami kierującymi U12b. Podczas rozładunku materiałów ruch odbywa się wahadłowo - kierowanie ruchem ręcznie. Utrudnienie znajduje się na 41.9 km; długość utrudnienia 1.4 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-06-30
77
 
Miejsce utrudnienia: DK77 m. Tarnogóra (podkarpackie). Budowa chodnika i zatok autobusowych wzdłuż drogi krajowej Nr 77 w miejscowości Tarnogóra od km 81+588,93 do km 84+847,62 Utrudnienie znajduje się na 81.6 km; długość utrudnienia 3.3 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-10-31
9
 
Miejsce utrudnienia: DK9 Rzeszów - Domaradz (podkarpackie). Malowanie oznakowania poziomego. W miejscach robót odbywa się ruch wahadłowy. Ograniczenie prędkości do 50km/h Utrudnienie znajduje się na 201 km; długość utrudnienia 31.8 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h; Obowiązuje ruch wahadłowy;
   PL Ważne do: 2017-06-27
S19
 
Miejsce utrudnienia: DKS19 Rzeszów węzeł Wchodni- Stobierna (podkarpackie). W miejscach wykonywania robót będzie występowało ograniczenie prędkości. Utrudnienie znajduje się na 461 km; długość utrudnienia 6.4 km.
   PL Ważne do: 2017-06-27
S19
 
Miejsce utrudnienia: DKS19 Stobierna - węzeł Rzeszów Wschód (podkarpackie). Budowa drogi ekspresowej S19. Utrudnienie znajduje się na 461 km; długość utrudnienia 0.8 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h;
   PL Ważne do: 2017-06-30
79
 
Miejsce utrudnienia: DK79 Czekarzewice (świętokrzyskie). Utrudnienie znajduje się na 146.7 km; długość utrudnienia 0.5 km. Obowiązuje ruch wahadłowy; Obowiązuje sygnalizacja świetlna;
   PL Ważne do: 2017-06-30
79
 
Miejsce utrudnienia: DK79 Czekarzewice (świętokrzyskie). Utrudnienie znajduje się na 149.5 km; długość utrudnienia 0.5 km. Obowiązuje ruch wahadłowy; Obowiązuje sygnalizacja świetlna;
   PL Ważne do: 2017-06-30
9
 
Miejsce utrudnienia: DK9 Lipnik (świętokrzyskie). Utrudnienie znajduje się na 97.6 km; długość utrudnienia 0.5 km. Obowiązuje ruch wahadłowy; Obowiązuje sygnalizacja świetlna;
   PL Ważne do: 2017-06-30
9
 
Miejsce utrudnienia: DK9 Pęchów (świętokrzyskie). Utrudnienie znajduje się na 104 km; długość utrudnienia 0.5 km. Obowiązuje ruch wahadłowy; Obowiązuje sygnalizacja świetlna;
   PL Ważne do: 2017-06-30
S7
 
Miejsce utrudnienia: DKS7 Jedlanka (mazowieckie). Utrudnienie znajduje się na 456.1 km; długość utrudnienia 1.3 km. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h;
   PL Ważne do: 2017-06-30