Prawa autorskie

1.) Wydawcą serwisu internetowego trans.info, jest Logintrans Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Wysoka (52-200 Wrocław ), ul. Chabrowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000162430 .
2.)Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone są na rzecz firmy Logintrans Sp. z o.o., a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Logintrans Sp. z o.o. lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach serwisu (licencje wskazane w punkcie 3, 3a, 3b). Zarówno portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
3.) Część materiałów zdjęciowych publikowana jest na licencjach;
a) GNU Free Documentation Licence
b) Creative commons Polska
4.) Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.
a) Niedopuszczalne jest dokonywane (w szczególności w celach komercyjnych): kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach, bez zgody twórców.
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach serwisu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części
5.) Dopuszczalne jest (w ramach dozwolonego użytku) na podstawie zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy założeniu iż takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych.
6.) Dane i informacje udostępniane na stronach serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które twórcy serwisu uznają za sprawdzone.
7.) Trans.info nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w serwisie informacji, ze względu na ryzyko błędów popełnionych w źródłach wiadomości.
8.) Logintrans. Sp. z o.o. ma prawo do zmiany treści Praw Autorskich serwisu.
9.) Opublikowane zasady korzystania wchodzą w życie wraz z dniem 23.01.2008 roku.

Wiesz o remoncie lub korku?
Zgłoś to. Podziel się z innymi

Podziel się z innymi